Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Những bất cập khi áp dụng Điều 17 của Bộ Luật Lao động

Một bài viết của Luật sư Nguyễn Hữu Phước có tiêu đề: Những bất cập khi áp dụng Điều 17 của Bộ Luật Lao động”, được đăng trên Nghiên cứu Lập pháp số 14 (151), tháng 7/2009.

Xem Chi Tiết