Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Những giao dịch điển hình 2006

  • SCANCOM, một công ty sản xuất đồ trang trí nội thất hàng đầu, trong dịch vụ hoạch định thuế toàn cầu cho các nhân viên nước ngoài làm việc trong tập đoàn.
  • Công Ty NV MULTI CORPORATION BERHAD, một công ty cổ phần đầu tư cung ứng dịch vụ đầu tư và xây dựng nghĩa trang, trong dịch vụ thành lập liên doanh đầu tiên của Berhad tại Việt Nam, thực hiện dự án đầu tư và xây dựng một nghĩa trang tại khu vực có diện tích 100 héc ta thuộc tỉnh Hà Tây.