Phuoc & Partners Vietnam International Law Firm

Your Language:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Những giao dịch điển hình 2006

  • SCANCOMmột công ty sản xuất đồ trang trí nội thất hàng đầutrong dịch vụ hoạch định thuế toàn cầu cho các nhân viên nước ngoài làm việc trong tập đoàn.
  • Công Ty NV MULTI CORPORATION BERHADmột công ty cổ phần đầu tư cung ứng dịch vụ đầu tư và xây dựng nghĩa trangtrong dịch vụ thành lập liên doanh đầu tiên của Berhad tại Việt Nam, thực hiện dự án đầu tư và xây dựng một nghĩa trang tại khu vực có diện tích 100 héc ta thuộc tỉnh Hà Tây.