Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Những giao dịch điển hình 2011

 • BOURBON TÂY NINH, trong việc cung cấp tư vấn thủ tục pháp lý và chuẩn bị hồ sơ cho dự án mua bán sáp nhập 68% cổ phần từ các cổ đông nước ngoài.
 • CÔNG TY TNHH GOLDEN GAIN INTERNATIONAL, trong việc cấu trúc thuế và mua lại cổ phần.
 • CATHAY PIGMENTS, trong việc tiến hành thẩm định pháp lý liên quan đến dự án mua bán sáp nhập doanh nghiệp tại tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.
 • CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN KHANG ĐIỀN, trong việc thành lập công ty cổ phần với một trong những công ty bất động sản nổi tiếng châu Á.
 • CÔNG TY NƯỚC GIẢI KHÁT COCA-COLA, trong việc tiến hành thẩm định tính pháp lý và sở hữu trí tuệ liên quan đến dự án mua bán sáp nhập doanh nghiệp.
 • NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN (SCB), trong việc tư vấn và chuẩn bị tài liệu cho hợp đồng mua bán phần mềm ngân hàng với một nhà đầu tư Singapore.
 • ALLGREEN (SINGAPORE), trong việc có được quyết định từ Cục thuế Hồ Chí Minh về thuế GTGT đối với dự án bất động sản của họ tại thành ph Hồ C Minh.
 • ĐẠI LỘC VÀ YOUNG KINGDOM, trong vụ kiện một hãng vận tải biển đa quốc gia và thu hồi thành công số tiền USD 150.000 tiền bồi thường thiệt hại hàng hóa.
 • DIC, trong một vụ tranh chấp xây dựng giữa DIC và 68 Công ty liên quan đến công trình cầu Đại Phước, trong đó DIC yêu cầu 68 Công ty hoàn lại số tiền gần 250.000 USD.
 • Đại diện công ty TNHH Kimberly Clark Việt Nam trong vụ một người lao động kiện công ty chấm dứt hợp đồng lao động sai luật và đã hòa giải thanh công theo hướng có lợi cho Công ty.
 • Đại diện Ngân hàng Commonwealth trong vụ một nhân viên cấp cao kiện ngân hàng chấm dứt hợp đồng lao động sai luật và đã bảo vệ thành công ngân hàng.
 • Đại diện Intel Products Viet Nam trong vụ kiện yêu cầu nhân viên hoàn trả chi phí đào tạo và đã hòa giải thành công theo hướng có lợi cho Công ty.
 • Đại diện CÔNG TY BẢO HIỂM LIBERTY trong vụ một nhân viên kiện công ty về việc chấm dứt hợp đồng lao động sai luật và đàm phán thành công theo hướng có lợi cho công ty.