Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Những giao dịch điển hình 2017

  • Phước & Các Cộng sự là đơn vị tư vấn pháp lý duy nhất cho một doanh nghiệp phát triển bất động sản nổi tiếng đã được niêm yết tại Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện thành công một thương vụ Mua bán và Sáp nhập (M&A) của một công ty mục tiêu đang thực hiện dự án bất động sản nhà ở tại Phướng Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, với giá trị khoảng 7 triệu Đô la Mỹ từ một quỹ đầu tư đặt tại Hồng Kông thuộc Tập đoàn Chiphua. Phước & Các Cộng sự đã đóng vai trò tích cực để hỗ trợ Khách hàng một cách hiệu quả trong suốt quá trình tiến hành giao dịch kéo dài hơn 15 tháng, từ tư vấn, tham gia hỗ trợ Khách hàng đàm phán với bên bán và luật sư của bên bán, soạn thảo và rà soát các hợp đồng và tài liệu giao dịch liên quan.
  • Phước & Các Cộng sự, là đơn vị tư vấn pháp lý duy nhất cho một nhóm các nhà đầu tư chuyên nghiệp và nổi tiếng đang giữ chức vụ quản lý chủ chốt tại một công ty công nghệ thông tin và một quỹ đầu tư hàng đầu tại Việt Nam, đã hoàn tất một thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) và đầu tư vốn vào Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Rever (“Rever”) – là công ty mục tiêu hoạt động trong lĩnh vực bất động sản công nghệ cao tại Việt Nam. Xuất hiện vào đầu năm 2016, và từ nguồn vốn đầu tư thông qua thương vụ này, Rever đã phát triển một hệ thống phân phối bất động sản trực tuyến dựa trên các bản đồ toàn cầu và cung cấp dịch vụ môi giới có chất lượng cao, tạo ra một quy trình mua, bán, cho thuê bất động sản thông minh và có hiệu suất cao dựa trên sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và các chuyên viên tư vấn hàng đầu. Là luật sư Việt Nam cho các nhà đầu tư, Phước và Các Cộng sự đã thực hiện công việc thẩm tra pháp lý, hỗ trợ nhà đầu tư thương lượng với Rever và luật sư đối tác, soạn thảo và rà soát các hợp đồng và các tài liệu giao dịch liên quan.