Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Niên Giám Luật Lao Động 2017

Quý Khách hàng thân mến,

Chúng tôi vừa rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực lao động và đã chuẩn bị xong bản mới nhất của Niên giám Lao động 2017. Năm nay, Chúng tôi nhận thấy có thêm một số báo cáo tuân thủ theo quy định mới mà Quý Khách hàng cần lưu ý và thực hiện.

Như thường lệ hàng năm, chúng tôi xin được gửi Niêm giám Lao động 2017 (tiếng Anh và tiếng Việt) để Quý Khách hàng tham khảo. Quý Khách hàng có thể rà soát lại, đối chiếu và chuẩn bị các báo cáo định kỳ để nộp cho cơ quan Nhà nước địa phương có thẩm quyền theo đúng lịch trình.

Mong rằng Niêm giám Lao động 2017 này hữu ích cho các công việc tuân thủ pháp luật lao động của Quý Khách hàng trong dịp cuối năm 2016 và đầu 2017.

TẢI VỀ

Nếu có gì thắc mắc, xin vui lòng liên lạc với Công ty luật chúng tôi theo địa chỉ email info@phuoc-partners.com.

Trân trọng,