Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Phuoc & Partners giới thiệu Khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư | Ngày 25/5/2019

Vào ngày 25/5/2019 vừa qua, các Luật sư của Phuoc & Partners gồm: Luật sư Dương Tiếng Thu và Luật sư Lạc Thị Tú Duy đã tham dự Khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với vai trò là các Diễn giả chính trình bày tại khóa học với đề tài “Kỹ năng Luật sư khi tham gia tư vấn, giải quyết các tranh chấp lao động và những vấn đề cần lưu ý”, do Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam phối hợp với Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đối tượng tham dự khóa học là các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân khác có nhu cầu tham gia các lớp bồi dưỡng và có cơ hội lắng nghe và tìm hiểu những nội dung cập nhật pháp lý quan trọng liên quan đến việc tham gia tư vấn, giải quyết các tranh chấp lao động. Tại phần cuối của khóa học, những người tham gia đặt câu hỏi trực tiếp cho các Luật sư và cùng nhau chia sẻ, thảo luận và tiến tới các câu trả lời hợp lý từ các luật sư giàu kinh nghiệm và chuyên môn pháp lý tốt.

Những người tham gia được cung cấp tài liệu liên quan đến chủ đề bồi dưỡng, được cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với thời gian 08 giờ theo quy định của Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ tư pháp có hiệu lực từ ngày 5/5/2019 thay thế Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07/4/2014 của Bộ tư pháp.

Để xem thêm các thông tin có liên quan về Khóa học, vui lòng tham khảo tại http://liendoanluatsu.org.vn/web/thong-bao-moi-tham-du-khoa-boi-duong-chuyen-mon-nghiep-vu-luat-su-to-chuc-tai-thanh-pho-ho-chi-minh-ngay-25-5-2019-1480.html?fbclid=IwAR0mvCMRyR82Wp_fIFzc_Iwy0mYr_NdkAtPYIsyd5lFLwcnK2NCBc0hVdJs#.XNEIpmo5OLU.facebook