Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Lao Động & Việc Làm

Tải Về

Lao Động & Việc Làm

Bộ phận Lao động và Việc làm tại Phuoc & Partners cố gắng đạt chất lượng xuất sắc trong việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Trong thời gian gần hơn 15 năm qua, đội ngũ luật sư chuyên ngành của chúng tôi đã giúp đỡ các khách hàng hoạt động trong bối cảnh không ngừng thay đổi của pháp luật Việt Nam mà điều chỉnh môi trường làm việc của doanh nghiệp.

Chúng tôi tìm hiểu về các khách hàng của chúng tôi cũng như các ngành nghề liên quan và hỗ trợ các khách hàng trong việc đưa ra các giải pháp đối với các vấn đề về việc làm có ảnh hưởng đến hiệu quả và năng suất của lực lượng lao động tại các khách hàng.

Không có nhiều các công ty luật tại Việt Nam tích lũy được những kinh nghiệm như Phuoc & Partners trong việc ứng phó với hầu hết các loại vấn đề về lao động và việc làm mà một doanh nghiệp phải đối đầu. Dù các khách hàng của chúng tôi là một doanh nghiệp mới nổi hay đã định hình, chúng tôi luôn đồng hành với các khách hàng của chúng tôi để đạt được lợi thế cạnh tranh trong toàn bộ các vấn đề pháp lý về lao động và việc làm có ảnh hưởng đến “thành quả” của các khách hàng.

Từ dịch vụ tài chính đến ngành dược phẩm cho đến lĩnh vực bất động sản – chúng tôi chỉ nêu một vài ví dụ – chúng tôi hiểu ngành nghề của khách hàng và những nhu cầu của ngành. Từ phòng họp doanh nghiệp cho đến buổi xét xử tại tòa án, chúng tôi có thể hỗ trợ cho các khách hàng tất cả – từ tư vấn và tranh tụng về việc làm, tranh tụng về phúc lợi của người lao động và việc làm phức tạp, thương lượng về thỏa ước lao động tập thể trong ngành và với từng người sử dụng lao động, các vấn đề liên quan đến các cơ quan lao động địa phương, tranh chấp về sở hữu trí tuệ, và các vấn đề rắc rối về phúc lợi của người lao động. Đội ngũ luật sư của Phuoc & Partners có những kinh nghiệm mà khách hàng cần – và sự cam kết về chất lượng xuất sắc – để tạo điều kiện cho khách hàng đạt được mục tiêu.

Đội ngũ luật sư Phuoc & Partners được công nhận là các chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm trong việc giải quyết các tình huống phức tạp liên quan đến luật lao động Việt Nam, các cơ quan, tổ chức Nhà nước và các tòa án thực thi Bộ luật này. Đội ngũ chuyên viên này có kiến thức chuyên sâu về quy định đối với việc bảo trợ của chính phủ và có thể tư vấn thành thạo cho khách hàng về việc tuân thủ pháp luật lao động.

1. Tư vấn việc làm

Chúng tôi giúp khách hàng có được những dịch vụ họ cần để xử lý một cách hiệu quả những yêu cầu thách thức về sự tuân thủ, nguồn nhân lực và pháp lý vốn phức tạp và thường xuyên thay đổi.

Các công ty đặt cơ sở tại Việt Nam và các công ty có hoạt động tại Việt Nam thường yêu cầu những đáp ứng và giải pháp nhanh chóng đối với các vấn đề pháp lý lao động phức tạp của Việt Nam. Để thỏa mãn nhu cầu này, Phuoc & Partners đã tập hợp một đội ngũ luật sư với công việc chuyên môn hàng ngày là tư vấn các vấn đề về lao động, việc làm và phúc lợi.

Đội ngũ chuyên viên của chúng tôi bao gồm các luật sư của Phuoc & Partners tại các văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng, với hàng chục năm kinh nghiệm ở nhiều phương diện của pháp luật lao động Việt Nam. Đội ngũ này tư vấn đầy đủ các vấn đề về việc làm và đại diện cho người sử dụng lao động trong các thủ tục tố tụng liên quan đến tổ chức chính quyền, tranh tụng và giao dịch công ty. Đội ngũ còn thành thạo về cách xử lý đặc thù của Việt Nam đối với các vấn đề về nhân sự, và các chương phức tạp của bộ Luật Lao động có thể nằm im ẩn như những cái bẫy chực chờ những công ty đang kinh doanh tại Việt Nam phạm sai sót vì thiếu thận trọng.

Chúng tôi kết hợp với khách hàng để có thể nhanh chóng giải quyết các vấn đề pháp lý hàng ngày về nguồn nhân lực và việc làm phát sinh liên quan đến các ứng viên xin việc, người lao động và người lao động đã nghỉ việc. Chúng tôi có thể tư vấn dưới hình thức thỏa thuận thuê dịch vụ tư vấn pháp lý hàng tháng, phí cố định hay tính phí theo giờ tùy theo quyết định của khách hàng.

Các lĩnh vực chuyên môn chính của Bộ phận này bao gồm:
a. Kiểm tra chính sách và tuân thủ
 • Chúng tôi xem xét các tài liệu như sổ tay và hướng dẫn dành cho người lao động, nội quy lao động, mà được khách hàng sử dụng trong suốt thời gian tồn tại mối quan hệ lao động để tuân thủ pháp luật lao động Việt Nam. Các luật sư của chúng tôi cũng làm việc với khách hàng để điều chỉnh các thủ tục nhân sự của doanh nghiệp phù hợp với pháp luật lao động Việt Nam.
b. Soạn thảo chính sách, thỏa thuận và kế hoạch
 • Chúng tôi thường xuyên rà soát, sửa đổi và soạn thảo các tài liệu phù hợp với pháp luật lao động Việt Nam bao gồm hợp đồng nhà thầu độc lập, hợp đồng lao động, thỏa thuận thông tin mật và thỏa thuận không tiết lộ, thỏa thuận không cạnh tranh; thỏa thuận thuê người lao động chủ chốt, thỏa thuận trợ cấp người lao động khi thay quyền kiểm soát doanh nghiệp, thỏa thuận giải trừ trách nhiệm chung và thỏa thuận trợ cấp thôi việc; các thỏa thuận và kế hoạch về các khoản thưởng và thù lao tùy ý; chính sách việc làm; thư mời làm việc, biên bản kỷ luật và các kế hoạch cải tiến thành tích công việc.
c. Bộ quy trình liên quan đến lao động
 • Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sơ đồ toàn diện và các chuẩn hỗ trợ nội bộ đối với các vấn đề liên quan đến lao động và việc làm, bao gồm nhưng không giới hạn quy trình ký kết, sửa đổi và chấm dứt hợp đồng lao động, quy trình kỷ luật lao động, quy trình giải quyết tranh chấp lao động v.v
d. Thay đổi lực lượng lao động
 • Chúng tôi giải quyết và giúp đỡ khách hàng quản lý trên diện rộng các vấn đề về việc làm và lao động phát sinh trong trường hợp tái cơ cấu và tái tổ chức, bao gồm việc giảm lực lượng lao động, đóng cửa và di dời nhà máy, thuê dịch vụ gia công của bên ngoài và ở nước ngoài.
e. Các giao dịch của doanh nghiệp
 • Chúng tôi giải quyết và giúp đỡ khách hàng quản lý toàn diện các vấn đề về việc làm, lao động, phúc lợi, thù lao của cấp điều hành mà phát sinh trong các giao dịch doanh nghiệp như sáp nhập, bán, mua, chia, tách và thành lập doanh nghiệp, bao gồm việc soạn thảo và rà soát các cam kết và bảo đảm, các điều kiện giao dịch, thẩm tra năng lực và tình trạng pháp lý của đối tác và đánh giá rủi ro; thuê mướn và chuyển tiếp người lao động; giữ chân người lao động chủ chốt và sự phối hợp lực lượng lao động.
f. Điều tra, kiểm toán và khiếu nại với các cơ quan nhà nước của Việt Nam 
 • Chúng tôi đại diện và bảo vệ cho khách hàng trong việc điều tra, kiểm toán và các thủ tục khiếu nại trước các cơ quan nhà nước địa phương có chức năng kiểm tra.
g. Xem xét tình trạng kiểm tra sức khỏe tuân thủ tại Việt Nam
 • Chúng tôi sẽ tiến hành xem xét tình trạng kiểm tra sức khỏe tuân thủ tại Việt Nam để bảo đảm cho khách hàng của chúng tôi tuân thủ pháp luật lao động Việt Nam và đồng thời xem xét các văn bản, chính sách, thủ tục liên quan đến toàn bộ quá trình làm việc từ đầu cho đến khi chấm dứt. Trong phần kết luận về vấn đề này, chúng tôi sẽ đánh giá các lĩnh vực cụ thể của khách hàng có nguy cơ không bảo đảm việc tuân thủ. Sau đó khách hàng sẽ nhận được một báo cáo về các lĩnh vực này, bao gồm các vấn đề liên quan đến pháp luật Việt Nam cần được quan tâm.
h. Thẩm tra về việc làm và đối tác tại Việt Nam
 • Trong các hợp đồng Mua bán & Sáp nhập, vấn đề lao động và việc làm là một trong những lĩnh vực then chốt mà bên bán rất quan tâm. Dịch vụ của chúng tôi là đánh giá các tài liệu có liên quan đến việc làm và thông tin kinh doanh mà bên mua cung cấp để đưa ra ý kiến pháp lý về các vấn đề rủi ro có liên quan đến mục tiêu kinh doanh và các đề xuất kỹ thuật và thực tiễn về việc tuân thủ để bên mua xem xét và quyết định.

Xem Chi Tiết

2. Tuân thủ pháp luật lao động

a. Giấy phép lao động

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam nói chung phải xin giấy phép lao động, trừ một số trường hợp được miễn. Chúng tôi thực hiện dịch vụ tư vấn và lập hồ sơ xin giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài của khách hàng và xin sự chấp thuận của cơ quan nhà nước cho việc miễn giấy phép lao động.

b. Thị thực và các dịch vụ thẻ thường trú

Chúng tôi phối hợp với khách hàng để quản lý kinh doanh trong nước và hồ sơ xin thị thực lao động, thẻ thường trú, và việc di chuyển số lượng lớn nhân sự. Luật sư của chúng tôi thường xuyên tư vấn cho khách hàng về các phương pháp nhanh chóng và hiệu quả nhất để tạo thuận lợi cho việc nhập cảnh của người nước ngoài vào Việt Nam.

3. Tranh tụng về việc làm

Khi khách hàng của chúng tôi bị những người lao động hiện tại hay trước đây khởi kiện hoặc ngược lại nếu khách hàng muốn khởi kiện họ, chúng tôi sẽ phối hợp với khách hàng để mang lại kết quả hiệu quả. Trong những vụ tranh tụng lớn, chúng tôi sẽ áp dụng công nghệ hiện đại trong việc quản lý hồ sơ và kiểm soát tổng thể vụ kiện. Đối với những vụ kiện nhỏ hơn, kho dữ liệu có thể truy cập rất nhanh của chúng tôi sẽ nâng cao tối đa khả năng xử lý các vụ việc một cách hiệu quả.

Với định hướng chất lượng xuất sắc, chúng tôi cố gắng:

 • Tư vấn và điều tra các khiếu kiện về lao động;
 • Tham gia tranh tụng cho những vụ kiện phức tạp;
 • Soạn thảo kế hoạch về chương trình ưu đãi và đại diện cho khách hàng trong việc xem xét lại ý kiến pháp lý, rà soát việc quản lý doanh nghiệp;
 • Khởi tố và bào chữa tại các cơ quan địa phương giải quyết tranh chấp lao động và tại các tòa án liên quan đến người lao động; và
 • Điều tra và phúc đáp thư đe dọa khởi kiện khách hàng theo pháp luật Việt Nam.

Xem Chi Tiết

4. Đào tạo về pháp luật lao động

Mảng Đào tạo Nghiệp vụ từ Tài nguyên Kiến thức của Phuoc & Partners cung cấp các chương trình đào tạo tương tác cao triển khai các tiêu chuẩn về kinh doanh và pháp lý thành những hướng dẫn thực tiễn cho các học viên.

Các chương trình đào tạo đa dạng bao gồm nhiều chủ đề liên quan đến việc làm, giúp cho khách hàng nắm vững các vấn đề về đào tạo người lao động, giám sát viên, cấp điều hành và về việc quản lý nguồn nhân lực.

Các chương trình đào tạo của chúng tôi được đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm và các chuyên viên đào tạo năng động chỉ đạo, cung cấp cho các giám sát viên, nhà quản lý và chuyên gia nhân sự những kiến thức và kỹ năng cần thiết để đương đầu trước những thử thách chi phối công việc hàng ngày của họ.

Chúng tôi tin rằng tất cả các học viên – từ phòng văn thư đến phòng giám đốc – cần phải tham dự và chủ động trong quá trình học hỏi. Do đó, các khóa đào tạo của chúng tôi sẽ không chuyên biệt tập trung vào các vấn đề pháp lý hiện tại, nhưng thay vào đó sẽ định hướng vào nhu cầu của học viên và đưa ra hàng loạt các bài tập thú vị và sáng tạo, các kịch bản giả thiết và các nghiên cứu cho từng trường hợp thực tế. Chúng tôi cuốn hút học viên qua các “bài học hoặc câu chuyện kinh điển” và các tài liệu đáng nhớ dễ dàng sử dụng.

Góp mặt vào việc giảng dạy tại các khóa học của chúng tôi là những nhà đào tạo chuyên nghiệp và kỳ cựu, họ đồng thời là những chuyên gia về lĩnh vực pháp luật lao động và việc làm. Lời góp ý chúng tôi thường nhận được từ các học viên: “đây là khóa đào tạo tốt nhất mà chúng tôi đã từng tham dự”.

Khách hàng có thể tìm hiểu thêm về dịch vụ đào tạo pháp lý của chúng tôi tại Đào tạo về pháp luật lao động.

Xem Chi Tiết

Nếu cần thêm thông tin để biết chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng về những vấn đề về Lao động & việc làm, xin vui lòng liên hệ với các luật sư thành viên của chúng tôi qua email info@phuoc-partners.com hoặc gọi điện thoại trực tiếp đến văn phòng theo số: +84 (28) 3744 9977.

Summary
Lao Động & Việc Làm
Service Type
Lao Động & Việc Làm
Provider Name
Phuoc & Partners,
70 Quốc Hương,Phường Thảo Điền,Quận 2-700000,
Telephone No.+84 (28) 3744 9977
Area
Việt Nam
Description
Bộ phận Lao động và Việc làm tại Phuoc & Partners cố gắng đạt chất lượng xuất sắc trong việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Trong thời gian hơn 10 năm qua, đội ngũ luật sư chuyên ngành của chúng tôi đã giúp đỡ các khách hàng hoạt động trong bối cảnh không ngừng thay đổi của pháp luật Việt Nam mà điều chỉnh môi trường làm việc của doanh nghiệp.