Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Ngân Hàng

Tải Về

Ngân Hàng

Phuoc & Partners thành lập Nhóm Tư vấn Ngân hàng vào năm 2006 chuyên cung cấp tư vấn pháp lý cho các ngân hàng thương mại và công ty kinh doanh dịch vụ tài chính danh tiếng tại Việt Nam, liên quan tới việc áp dụng pháp luật và quy định có liên quan tới môi trường pháp luật ngân hàng.

Nhóm Tư vấn Ngân hàng cũng đại diện cho rất nhiều dạng nhà đầu tư, bao gồm cả những quỹ vốn chủ sở hữu tư nhân và những công ty quản lý đầu tư để tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các ngân hàng và các tổ chức tài chính tại Việt Nam. Các Luật sư trong Nhóm Tư vấn Ngân hàng cùng làm việc với các nhóm tư vấn trong các lĩnh vực khác trong phạm vi công ty luật chúng tôi như Nhóm Mua bán và Sáp nhập và Nhóm Đầu tư vào Việt Nam để cung cấp nhiều loại dịch vụ pháp lý cho các công ty đang hoạt động trong lĩnh vực tài chính.

Lĩnh vực hành nghề trọng tâm

  • Tuân thủ pháp luật

Với kiến thức và những hiểu biết sâu rộng về luật pháp ngân hàng của Việt Nam và những kinh nghiệm phổ quát của các luật sư trong việc làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan từ trung ương cho đến các cấp địa phương, các tổ chức ngân hàng và phi ngân hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ pháp lý ngân hàng của chúng tôi đối với việc cung cấp kiểm tra việc tuân thủ đối với tất cả những lĩnh vực kinh doanh của họ và đưa những giải pháp có tính xây dựng liên quan tới những kết quả có liên quan đến sự kiểm tra việc tuân thủ.

Xem Chi Tiết

  • Thế chấp Ngân hàng

Chúng tôi hỗ trợ những tổ chức tài chính và các ngân hàng thế chấp đối với những thiết kế sản phẩm mới và việc thực hiện, bao gồm việc chuẩn bị tài liệu, bản công bố và thủ tục đối với những sản phẩm thế chấp.

Chúng tôi cũng hỗ trợ khách hàng trong những lĩnh vực sau: (i) thẩm tra pháp lý; (ii) cấu trúc tổ chức; (iii) các vấn đề liên quan đến giao dịch cho vay cụ thể; (iv) tư vấn và ngăn chặn việc lừa dối trong thế chấp; (v) phản hồi những vi phạm căn cứ vào pháp luật và quy định hiện hành.

Phuoc & Partners cũng thực hiện việc kiểm tra chi tiết những biểu mẫu và thủ tục mà người cho vay sử dụng để bảo đảm cho việc tuân thủ những quy định hiện hành của Nhà nước. Điều này liên quan tới việc kiểm tra những biểu mẫu tín dụng khách hàng, đơn xin vay, các thông báo phản ứng tiêu cực, thư cam kết, thỏa thuận khóa lãi suất, các ghi chú, thế chấp và chứng thư tín chấp, công cụ an ninh, các khoản tín dụng trong hợp đồng tín dụng mua nhà và các tài liệu liên quan cũng như các bản ghi nhớ nội bộ bằng văn bản hướng dẫn cho các cán bộ tín dụng.

Xem Chi Tiết

  • Tranh tụng Ngân hàng

Chúng tôi có một lịch sử dài và bao quát của việc đại diện cho các tổ chức tài chính tại tòa sơ thẩm và tòa phúc thẩm tại Việt Nam về vô số các vấn đề liên quan tới tranh tụng ngân hàng. Việc đại diện cho các tổ chức tài chính bao gồm nhưng không giới hạn, những kiến thức chuyên môn tổng quát trong việc biện hộ và theo đuổi các yêu cầu trong những lĩnh vực sau: trách nhiệm người cho vay, kiểm tra sự lừa dối, xác định quyền ưu tiên cầm giữ, tranh chấp thỏa thuận phụ thuộc, tranh chấp về những vấn đề tín dụng bảo hiểm nhân thọ, tín dụng thư, và việc thi hành rất nhiều những thỏa thuận ký quỹ cho vay.

Nhóm Tranh tụng Ngân hàng của chúng tôi đã từng đại diện cho một số những chủ vay thương mại lớn nhất nước, thực hiện trên danh nghĩa của họ trước tòa sơ thẩm và tòa phúc thẩm trên khắp Việt Nam.

Chúng tôi không những biện hộ cho những tổ chức tài chính lớn trong nhiều vụ tranh tụng tập thể khác nhau trong nước mà còn  phục vụ cho cả những tổ chức tài chính vừa và nhỏ. Nhóm Tranh tụng Ngân hàng cố gắng quản lý việc tranh tụng đối với tất cả nhóm khách hàng của mình với chi phí thấp nhất và hiệu quả cao nhất bằng việc phát triển các nguồn ngân sách dành cho tranh tụng trước, cung cấp báo cáo tình trạng thường xuyên, tuyển dụng nhân sự là các luật sư và trợ lý pháp luật một cách đúng đắn, và tìm kiếm sự chấp thuận trước của khách hàng đối với tất cả các vấn đề chi phí bất thường cho vấn đề kiện tụng.

Xem Chi Tiết

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những các vấn đề liên quan đến pháp luật ngân hàng, xin vui lòng liên hệ với các luật sư thành viên của chúng tôi qua email info@phuoc-partners.com hoặc liên hệ trực tiếp đến số: +84 28 3744 9977.

Summary
Review Date
Reviewed Item
Tài Chính - Ngân Hàng
Author Rating
51star1star1star1star1star