Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Trọng Tài Thương Mại

Tải Về

Trọng Tài Thương Mại

Bộ phận Trọng Tài Thương Mại của Phuoc & Partners được xây dựng từ khi công ty được thành lập và đã trở thành bộ phận hàng đầu của chúng tôi từ năm 2016. Bộ phận Trọng Tài Thương Mại của Phuoc & Partners tham gia tranh tụng các vụ kiện trọng tài trong nước và quốc tế có liên quan đến pháp luật Việt Nam, bao gồm các tranh chấp thương mại theo các thủ tục tố tụng trọng tài quy chế như Trung tâm Trọng tài Quốc tế Hong Kong (HKIAC), Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (SIAC), Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC). Ngoài ra, Phuoc & Partners còn có nhiều kinh nghiệm sâu rộng và uy tín trong việc phân xử trọng tài và thi hành án và các phán quyết trọng tài của nước ngoài tại Việt Nam.

Bộ phận Trọng Tài Thương Mại của Phuoc & Partners phụ trách các công việc, bao gồm nhưng không giới hạn việc tư vấn soạn thảo các điều khoản trọng tài trong các hợp đồng thương mại quốc tế, đại diện cho các khách hàng trong nước và quốc tế với tư cách là nguyên đơn và bị đơn theo thủ tục tố tụng trọng tài quy chế và tố tụng trọng tài vụ việc và nếu cần thiết, tiến hành tố tụng và thi hành phán quyết trọng tài theo Công ước về Công Nhận và Thi Hành các Quyết Định Trọng Tài Nước Ngoài tại Việt Nam.

Một số luật sư thành viên của Phuoc & Partners cũng là trọng tài viên chính thức của VIAC và thường xuyên được nhiều nguyên đơn và bị đơn trong nước và quốc tế chỉ định làm trọng tài tại VIAC trong các vụ kiện yêu cầu chuyên môn cao.

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề Trọng tài Thương mại, xin vui lòng liên hệ với các luật sư thành viên của chúng tôi qua email info@phuoc-partners.com hoặc liên hệ trực tiếp đến số: +84 (28) 3744 9977.

Summary
Trọng Tài Thương Mại
User Rating
5 based on 1 votes
Service Type
Trọng Tài Thương Mại
Provider Name
Phuoc & Partners,
70 Đường Quốc Hương,Phường Thảo Điền,Quận 2-700000,
Telephone No.+84 (28) 3744 9977
Area
Việt Nam
Description
Bộ phận Trọng Tài Thương Mại của Phuoc & Partners được xây dựng từ khi công ty được thành lập và đã trở thành bộ phận hàng đầu của chúng tôi từ năm 2016. Bộ phận Trọng Tài Thương Mại của Phuoc & Partners tham gia tranh tụng các vụ kiện trọng tài trong nước và quốc tế có liên quan đến pháp luật Việt Nam