Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Quy định ” Lần đầu đầu tư vào Việt Nam” chứa đựng nhiều mâu thuẫn

Một bài viết của Luật sư Nguyễn Hữu Phước có tiêu đề: “Quy định ” Lần đầu đầu tư vào Việt Nam” chứa đựng nhiều mâu thuẫn” được đăng trên Nhịp Cầu Đầu Tư, thứ Hai ngày 20/09/2010.

Xem Chi Tiết