Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Quyền được an toàn của người tiêu dùng

Quyền được an toàn của người tiêu dùng

Luật sư Lê Quang Vy của Phuoc & Partners đã có tham gia buổi phỏng vấn cho chương trình“ Đồng hành hàng việt số 139 – 2017″ về đề tài “Quyền được an toàn của người tiêu dùng” được phát song trên Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

Với bề dày kinh nghiệm pháp lý của mình, Luật sư Vy đã chia sẻ những quyền lợi hợp pháp của người tiêu dung trong việc lựa chọn hang hóa cùng với những chính sách và đồng thời trình bày những giải pháp hợp lý nhằm giúp người tiêu dung tránh bị xâm phạm quyền lợi.

Bài phóng sự của luật sư Vy là một ý kiến thực tế cho người tiêu dung khi gặp phải có thể áp dụng trong đời sống hiện nay.