Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Sửa đổi chính sách về Thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam

Bài viết của Luật sư – Nguyễn Thị Phương Chung được đăng trên Bloomberg Vietnam ngày 13/08/2013

***

Đồng thời với hàng loạt cải tổ và nỗ lực của Chính phủ để hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua giai đoạn kinh tế khó khăn hiện nay, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 65/2013/TT-BTC (“Thông tư 65”) ngày 17 tháng 5 năm 2013 sửa đổi một số điều của Thông tư 06/2012/TT-BTC (“Thông tư 06”)
được ban hành vào đầu năm 2012 về thuế giá trị gia tăng (“thuế GTGT”). Có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2013,Thông tư này được mong đợi sẽ thể hiện sự minh bạch và đưa ra những hướng dẫn để giải quyết những vấn đề không rõ ràng về thuế GTGT, đặc biệt là các vấn đề về đất đai và bất động sản.

Thứ nhất, sự thay đổi nổi bật trong Thông tư này là việc bãi bỏ các dịch vụ cấp tín dụng của các tổ chức phi tín dụng (ví dụ như các khoản nợ được cung cấp bởi các bên liên quan) là các đối tượng chịu thuế GTGT. Việc sửa đổi phản ánh sự khuyến khích của Chính phủ đối với việc huy động vốn từ các nguồn không phải là các tổ chức tín dụng để đáp ứng cho nhu cầu kinh tế. Điều khoản này có hiệu lực hồi tố thay vì ngày có hiệu lực của Thông tư như đã đề cập ở trên. Theo đó, nếu các tổ chức phi tín dụng đã phát hành hóa đơn GTGT ở mức thuế suất 10% cho tiền lãi tiền vay trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 3 năm 2012 trở đi, họ được phép phát hành hóa đơn sửa đổi để thay thế hóa đơn cũ mà trong đó tiền lãi sẽ không chịu thuế GTGT. Nếu không có điều chỉnh nào, bên vay sẽ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định..

Thứ hai, Thông tư 65 có sự thay đổi đáng kể trong một số vấn đề về thuế GTGT có liên quan đến đất đai trong hoạt động kinh doanh bất động sản. Theo đó, việc cho thuê đất để xây nhà hoặc xây dựng cơ sở hạ tầng, bao gồm cả để bán và cho thuê (điều khoản hiện hành của Thông tư 06 chỉ áp dụng đối với việc cho thuê đất để xây dựng nhà và cơ sở hạ tầng để bán), giá đất được khấu trừ khi tính thuế GTGT là số tiền thuê phải trả vào ngân sách Nhà nước (không bao gồm tiền thuê đất được miễn giảm) cộng với thêm các chi phí cho việc đền bù, giải phóng mặt bằng. Thêm vào đó, Thông tư 65 có quy định về tính thuế GTGT trong trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa người sử dụng đất và các công ty bất động sản. Các giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất nông nghiệp trên thực tế đã được thực hiện ở Việt Nam nhưng các bên giao kết hợp đồng thường phải đối mặt với những khó khăn về thủ tục hành chính và những vấn đề liên quan đến thuế. Tuy nhiên, theo Thông tư mới này, nếu khu đất nông nghiệp đang giao dịch được cơ quan nhà nước cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng thành đất ở để xây dựng chung cư, nhà ở, v.v. để bán, giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá đất nông nghiệp được chuyển nhượng và các chi phí khác, bao gồm lệ phí nộp vào ngân sách Nhà nước cho việc chuyển mục đích sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân được nộp thay cho người đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất (nếu các bên thỏa thuận rằng doanh nghiệp kinh doanh bất động sản sẽ thanh toán thay mặt cho họ). Điều này được kỳ vọng là sẽ giải quyết được một số khó khăn nhất định cho các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản về vấn đề thuế GTGT và đơn giản hóa thủ tục cho các nhà đầu tư có các dự án sử dụng đất có nguồn gốc là đất nông nghiệp. Cùng với hướng dẫn mới này của Bộ Tài chính về thuế GTGT, Quốc hội vừa mới thông qua Luật thuế GTGT sửa đổi, theo đó, mức thuế GTGT đối nhà “giá rẻ” (thí dụ nhà ở có diện tích dưới 70m2 và giá dưới 15 triệu đồng/m2) sẽ được giảm đi một nửa, chỉ còn 5% kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2013 đến ngày 30 tháng 6 năm 2014. Đây là tin vui cho cả những cá nhân muốn mua nhà riêng lẫn những công ty bất động sản đang nóng lòng muốn bán đi số lượng hàng tồn kho của mình để thu hồi vốn đầu tư. Điều này xem ra là sự sửa đổi đúng thời điểm về chính sách của Nhà nước nhằm hâm nóng thị trường bất động sản đang bị “đóng băng”.

Thứ ba, Thông tư này cũng có những quy định linh hoạt hơn về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với bất kỳ khoản thanh toán nào từ 20 triệu đồng trở lên qua ngân hàng đối với các hàng hóa/dịch vụ được trả chậm hoặc trả dần theo từng đợt. Thậm chí các cơ sở kinh doanh còn có thể khấu trừ thuế GTGT trong trường hợp không có chứng từ thanh toán ngân hàng vì khoản thanh toán đó chưa đến hạn. Tuy nhiên, các cơ sở kinh doanh cần căn cứ vào hợp đồng về mua bán hàng hóa và dịch vụ, các hóa đơn GTGT liên quan và các chứng từ thanh toán qua ngân hàng trong việc khai thuế GTGT hàng tháng và khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Thời hạn thanh toán liên quan phải được ghi vào cột ghi chú của danh sách các chứng từ và hóa đơn thuế GTGT của các hàng hóa và dịch vụ đã mua. Nếu các cơ sở kinh doanh không cung cấp được các chứng từ thanh toán qua ngân hàng tại thời điểm thanh toán theo hợp đồng, tiền thuế GTGT đầu vào sẽ không được khấu trừ. Cơ sở kinh doanh phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ của giá trị hàng hoá không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Đáng chú ý là các cơ sở kinh doanh từ nay được phép kê khai bổ sung khấu trừ thuế GTGT đối với các hóa đơn GTGT đã không điều chỉnh giảm trước khi cơ quan thuế kiểm tra, với điều kiện là họ có thể cung cấp bằng chứng về việc thanh toán qua ngân hàng trong vòng 6 tháng kể từ ngày được ghi trong quyết định xử lý thuế của doanh nghiệp đó.

Thông tư 65 cũng quy định một số hàng hóa và dịch vụ chịu mức thuế GTGT 0% bao gồm cho thuê xưởng trong khu phi thuế quan và các dịch vụ số hóa cung cấp cho khách hàng nước ngoài Các quy định này có hiệu lực hồi tố kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2012.

Nói tóm lại, những sửa đổi gần đây về thuế nói chung và về thuế GTGT nói riêng của Chính phủ đã đánh dấu nỗ lực cải thiện tình hình kinh doanh của Việt Nam. Hy vọng rằng Thông tư 65 sẽ có những tác động nhất định đối với nền kinh tế như được mong đợi.