Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Sách Thưởng thức về quyền tác giả & Quyền liên quan trong Luật sở hữu trí tuệ

Thưởng thức về quyền tác giả và quyền liên quan trong Luật sở hữu trí tuệ đó là cuốn sách của Luật sư, nhạc sĩ Lê Quang Vy do Nhà Xuất Bản Trẻ vừa ấn hành vào tháng 11/2010.

Cuốn sách là cẩm nang cho giới hoạt động âm nhạc – những người làm công tác sáng tạo những người ít quan tâm tới quyền lợi của chính mình.

Cuốn sách gồm 3 chương :

Chương I Giới thiệu tổng quan về quyền nhân thân – Tài sản và quyền sở hữu.

Chương II về quyền tác giả và quyền liên quan.

Chương III quản lý tập thể về quyền tác giả và qyền liên quan.

Ngoài ra, còn có phần phụ lục giới thiệu các văn bản pháp quy của Nhà nước như Nghị định 47/2009/ND-CPV về sử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa.