Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Trung tâm Nghiên cứu Luật pháp Quốc tế

Bằng chứng nhận - Trung tâm Nghiên cứu Luật pháp Quốc tế

Bằng chứng nhận – Trung tâm Nghiên cứu Luật pháp Quốc tế

Vừa qua, Luật sư điều hành Nguyễn Gia Huy Chương của Phuoc & Partners đã nhận được Certificate of Appreciation của Center for International Legal Studies (Trung tâm Nghiên cứu Luật pháp Quốc tế) như một sự công nhận xứng đáng cho những nghiên cứu và bài viết chất lượng cao của Luật sư Nguyễn Gia Huy Chương và các cộng sự.

Trung tâm Nghiên cứu Luật pháp Quốc tế là một tổ chức phi lợi nhuận nghiên cứu, đào tạo và xuất bản các ấn phẩm luật. Thành lập vào và hoạt động theo luật pháp của Áo và một trung tâm quốc tế tại Salzburg, Áo từ năm 1976. Sứ mệnh của tổ chức này là nhằm phổ biến kiến thức về luật pháp cho các thành viên trong cộng đồng luật pháp quốc tế.

Luật sư Nguyễn Gia Huy Chương với kinh nghiêm thực tế đa dạng và có nền tảng kiến thức pháp lý cao đã đóng góp nhiều nghiên cứu và bài viết cho tổ chức này. Từ đó, Chứng nhận đóng góp lần này là một sự công nhận cho những đóng góp có giá trị của Luật sư Chương. Đồng thời, Luật sư Chương cũng được mời vào Hội đồng Nghiên cứu sinh cho Trung tâm Nghiên cứu Luật pháp Quốc tế.