Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Chambers and Partnes

Một tổ chức nổi tiếng, uy tín trong việc giới thiệu các công ty Luật trên toàn thế giới – Chamber & Partners đánh giá Phuoc & Partners là một trong số các công ty luật hàng đầu trong các lĩnh vực Tài chính ngân hàng, các dự án Bất động sản, Mua bán & sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam.

Chambers and Partners 2015 - Phuoc & Partners

Chambers and Partners – Phuoc & Partners